, 2023/1/4

A fotográfia mint a vizuális kommunikáció és kifejezés eszköze, határozott esztétikai képességekkel rendelkezik. Ezek megértéséhez először magának a folyamatnak a jellemzőit kell megértenünk. Az egyik legfontosabb jellemző a közvetlenség.

Általános megfontolások

Általában, de nem feltétlenül, a rögzített képet egy fényképezőgép lencséje alakítja ki. A képet alkotó fénynek való kitettség hatására az érzékeny anyag szerkezetében változások következnek be, egy általában negatívnak nevezett látens (de fordított) kép jön létre, és a kép a fejlesztéssel válik láthatóvá, a nátrium-tioszulfáttal történő rögzítéssel, az úgynevezett "hipó"-val pedig maradandóvá.

A modern anyagok esetében a feldolgozás történhet azonnal, de akár hetekig vagy hónapokig is elhúzódhat. A kép lényeges elemei általában azonnal, az expozíció idején jönnek létre. Ez a tulajdonság a fotográfia egyedülálló tulajdonsága, és megkülönbözteti a képkészítés más módjaitól. A kép látszólag automatikusnak tűnő rögzítése a fényképezés által olyan hitelességgel ruházta fel a folyamatot, amelyet egyetlen más képkészítési technika sem oszt meg. A fénykép a közgondolkodásban olyan látszólagos pontossággal rendelkezik, hogy a "fényképezőgép nem hazudik" közmondás elfogadott, bár téves közhely lett.

A fotográfia feltételezett objektivitásának ez a felfogása uralta a fotográfia művészetekben betöltött szerepének értékelését. Történetének korai szakaszában a fotográfiát néha mechanikus művészetként becsmérelték a technológiától való függősége miatt. Valójában azonban a fényképezés nem az az automatikus folyamat, amelyet a fényképezőgép használata feltételez.

Bár a fényképezőgép általában arra korlátozza a fotóst, hogy inkább létező tárgyakat ábrázoljon, mint képzeletbeli vagy értelmező nézeteket, a képzett fotós képes kreativitást vinni a mechanikus reprodukciós folyamatba. A kép különböző objektívekkel és szűrőkkel módosítható. A kép rögzítéséhez használt érzékeny anyag típusa további kontrollt jelent, és a fény- és árnyékpontok közötti kontrasztot a fejlesztés variálásával lehet megváltoztatni.

A negatív nyomtatásakor a fotósnak széles választási lehetősége van a papír fizikai felületét, a tónuskontrasztot és a kép színét illetően. A fotós egy teljesen mesterséges jelenetet is beállíthat a fényképezéshez. A legfontosabb kontroll természetesen a kreatív fotós látásmódja. Ő választja meg a nézőpontot és az expozíció pontos pillanatát. A fotós érzékeli a téma lényegi tulajdonságait, és saját ítélőképessége, ízlése és érintettsége szerint értelmezi azt.

Egy hatékony fénykép képes információt terjeszteni az emberiségről és a természetről, megörökíteni a látható világot, és bővíteni az emberi tudást és megértést. Mindezen okok miatt a fényképezést találóan nevezik a legfontosabb találmánynak a nyomtatás óta.

A médium feltalálása

A fényképezőgép elődje a camera obscura volt, egy sötét kamra vagy szoba, amelynek egyik falán egy lyuk (később lencse) volt, amelyen keresztül a szobán kívüli tárgyak képét a szemközti falra vetítették. Az elvet valószínűleg már több mint 2000 évvel ezelőtt ismerték a kínaiak és az ókori görögök, például Arisztotelész. A 16. század végén Giambattista della Porta olasz tudós és író részletesen bemutatta és leírta a lencsével ellátott camera obscura használatát.

Bár a következő évszázadokban a művészek általában a camera obscura változatait használták a követhető képek létrehozására, az ilyen eszközök eredményei a művész rajzkészségétől függtek, ezért a tudósok továbbra is keresték a képek teljesen mechanikus reprodukálásának módszerét. 1727-ben Johann Heinrich Schulze német anatómiaprofesszor bebizonyította, hogy az ezüstsók sötétedését, amely már a 16. század óta, de valószínűleg már korábban is ismert jelenség volt, a fény és nem a hő okozta.

Ezt a tényt úgy bizonyította, hogy napfény segítségével szavakat rögzített a sókra, de nem tett kísérletet a képek tartós megőrzésére. Felfedezése a camera obscurával együtt biztosította a fényképezéshez szükséges alapvető technológiát. A fényképezés azonban csak a 19. század elején jött létre.

Korai kísérletek

Heliográfia

Nicéphore Niépce, a Párizstól 304 km-re délkeletre fekvő Chalon-sur-Saône közelében élő amatőr feltaláló érdeklődött a litográfia iránt, amely eljárás során a rajzokat kézzel másolják vagy rajzolják litográfiai kőre, majd tintával kinyomtatják. Mivel Niépce nem volt művészi képzettséggel, olyan módszert dolgozott ki, amellyel a fény segítségével megrajzolhatta a szükséges képeket. Egy metszetet megolajozott, hogy átlátszóvá tegye, majd egy olyan lemezre helyezte, amelyet a judeai bitumen (egyfajta aszfalt) és levendulaolaj fényérzékeny oldatával vontak be, és a felállítást napfénynek tette ki.

Néhány óra elteltével a metszet világos területei alatt az oldat megszilárdult, míg a sötét területek alatt lágy maradt, és lemosható volt, így a metszet maradandó, pontos másolata maradt. Az eljárást heliográfiának ("naprajz") nevezte el, és Niépce 1822-től kezdve sikeresen másolt olajozott metszeteket litográfiai kőre, üvegre és cinkre, 1826-tól pedig ónlemezekre.

1826/27-ben egy ónlemezzel ellátott camera obscura segítségével Niépce elkészítette az első sikeres fényképet a természetről, amely vidéki birtokának, Grasnak az udvarát ábrázolta a ház egyik felső ablakából. Az expozíciós idő körülbelül nyolc óra volt, amely alatt a nap keletről nyugatra haladt, így az épület mindkét oldalára látszólag besütött. Niépce 1826-ban készítette el legsikeresebb metszetmásolatát, d'Amboise bíboros portréját.

A képet körülbelül három óra alatt exponálták ki, és 1827 februárjában az ónlemezt nyomólemezzé maratta, és két lenyomatot húzott. A papírnyomatok voltak Niépce heliográfiai eljárásának végső célja, azonban minden más próbálkozása, akár fényképezőgéppel, akár metszetekkel készült, alulexponált és túl gyenge volt ahhoz, hogy metszeni lehessen. Mindazonáltal Niépce felfedezései megmutatták azt az utat, amelyet a későbbiekben mások is sikerrel követtek.

Daguerrotípia

A korai fotográfiai eljárások kémiájának felfedezése

Louis-Jacques-Mandé Daguerre hivatásos színházi jelenetfestő volt. 1822 és 1839 között társtulajdonosa volt a párizsi Diorama-nak, egy olyan nézőtérnek, amelyben társával, Charles-Marie Boutonnal együtt hatalmas, 45,5 x 71,5 láb (14 x 22 méter) méretű festményeket állított ki híres helyekről és történelmi eseményekről. A partnerek áttetsző papírra vagy muszlinra festették a jeleneteket, és a változó fényhatások gondos alkalmazásával képesek voltak élethűen realisztikus tablót bemutatni. A látványok nagyszerű, illuzionista szórakoztatást nyújtottak, és a bámulatos trompe l'oeil hatást szándékosan fokozták a megfelelő zenei kísérettel és a festett díszletek elé valódi tárgyak, állatok vagy emberek elhelyezésével.

Korának sok más művészéhez hasonlóan Daguerre is készített előzetes vázlatokat a camera obscura és a camera lucida, az 1807-ben feltalált, prizmával felszerelt műszer által készített képek lekövetésével. A természetnek a camera obscura csiszolt üvegén érzékelt megkettőződésének megőrzésére tett kísérlete 1829-ben Niépce-szel való együttműködéshez vezetett, akivel a következő négy évben személyesen és levelezésben is együtt dolgozott.

Daguerre-t azonban a valóságos világról készült kép elkészítéséhez szükséges expozíciós idő lerövidítése érdekelte, míg Niépce-t továbbra is a reprodukálható lemezek előállítása érdekelte. Úgy tűnik, hogy 1835-re, három évvel Niépce halála után Daguerre felfedezte, hogy a jódozott ezüstből készült lemezen látens kép alakul ki, és hogy ez "előhívható" és láthatóvá tehető higanygőzzel, amely a kép exponált részein megtelepedik. Az expozíciós időt így nyolc óráról 30 percre lehetett csökkenteni.

Az eredmény azonban nem volt tartós; amikor a kifejlesztett képet fénynek tették ki, az ezüst nem exponált területei addig sötétedtek, amíg a kép már nem volt látható. 1837-re Daguerre képes volt a képet tartósan rögzíteni, mégpedig úgy, hogy konyhasóoldattal feloldotta a ki nem exponált ezüstjodidot. Még abban az évben elkészítette a műterméről készült fényképet ezüstözött rézlemezre, egy olyan fényképet, amely hűségével és részletgazdagságával figyelemre méltó volt. Ugyanebben az évben Niépce fia, Isidore megállapodást írt alá Daguerre-rel, amelyben Daguerre-t egy új eljárás, a "dagerrotípia" feltalálójaként ismerte el.

1839-ben Niépce fia és Daguerre eladta a francia kormánynak a dagerrotípia és a heliográfia teljes jogát, élethosszig tartó járadékokért cserébe. Augusztus 19-én közzétették a teljes munka részleteit. Daguerre megírta az eljárást leíró An Historical and Descriptive Account of the Various Processes of the Daguerreotype and the Diorama című könyvecskét, amely azonnal bestsellerré vált; 1839 végéig 29 kiadása és fordítása jelent meg.

Fotogén rajz

A fotogén rajzolás előzményei 1802-ig vezethetők vissza, amikor Thomas Wedgwood, a híres fazekas, Josiah Wedgwood fia, beszámolt a képek ezüstnitráttal érzékenyített papírra vagy bőrre történő rögzítésével kapcsolatos kísérleteiről. A papírra helyezett tárgyak sziluettjeit meg tudta örökíteni, de nem tudta azokat maradandóvá tenni. Sir Humphry Davy 1802 júniusában a londoni Royal Institution folyóiratban (Journal of the Royal Institution, London) publikált egy tanulmányt barátja, Wedgwood kísérleteiről; ez volt az első beszámoló a fényképek előállítására tett kísérletről.

1833-ban a francia származású Hercules Florence fényképész ezüstsókkal érzékenyített papírral dolgozott, hogy rajzokról nyomatokat készítsen; ezt az eljárást "fényképezésnek" nevezte. Mivel azonban kísérleteit Brazíliában végezte, a kor jelentős tudományos központjaitól távol, hozzájárulása 1973-ig, az újbóli felfedezésig elveszett a történelem számára. Európában mások, köztük egy nő, azt állították, hogy hasonló fotográfiai eljárásokat fedeztek fel, de erre nem kerültek elő ellenőrizhető bizonyítékok.

William Henry Fox Talbot, akit a Cambridge-i Egyetemen képeztek ki tudósnak, még egy camera lucida segítségével sem tudta lerajzolni tudományos megfigyeléseit; ez a hiányossága inspirálta őt a fényképészeti eljárás feltalálására. Elhatározta, hogy megpróbálja kémiai úton rögzíteni az általa megfigyelt képeket, és 1835-re már működőképes technikával rendelkezett. A papírt úgy tette fényérzékennyé, hogy felváltva áztatta konyhasó (nátrium-klorid) és ezüst-nitrát oldatába. A papír rostjaiban így ezüst-klorid keletkezett.

Fénynek kitéve az ezüstklorid finomra osztott ezüstté vált, sötét tónusúvá. Elméletileg az így kapott negatívból, amelyben a tónus és a térbeli értékek megfordultak, tetszőleges számú pozitívot lehetett készíteni, egyszerűen úgy, hogy friss érzékenyített papírt helyeztek a negatívhoz, és azt fénynek tették ki. Talbot módszere azonban, hogy a nyomatot erős nátrium-klorid-oldatban való mosással rögzítette, nem volt megfelelő, és az eljárás csak 1839 februárjában vált sikeressé, amikor csillagász barátja, Sir John Herschel javasolta, hogy a negatívokat nátrium-hiposzulfittal (ma nátrium-tioszulfát) rögzítsék, és nyomtatás előtt viaszolják be, ami csökkentette a papír szemcsézettségét.

Amikor 1839 januárjában Daguerre eljárásának híre Angliába is eljutott, Talbot siettette "fotogén rajzolási" eljárásának közzétételét, majd ezt követően teljes részletességgel elmagyarázta technikáját a Royal Society tagjainak - hat hónappal azelőtt, hogy a francia kormány nyilvánosságra hozta volna a dagerrotípia munkautasításait.